VALMINUD PROJEKTID

Täname oma kliente meeldiva ja tulemusliku koostöö eest! Kõik meie projektid on valminud plaani- ja ootuspäraselt ning vastavalt kliendi, standardite, õigusaktide jm kindlaksmääratud nõuetele.

Juhtimissüsteemide dokumentatsioonid jm juhtimisprojektid anname Kliendile üle elektrooniliste dokumendikogumikena. Kogumike kasutusmugavust iseloomustab vajalike dokumentide, vormide, õigusaktide jm andmebaaside ülikiire leitavus, sest dokumentides ja nende registrites esitatud suunavad viited on hüperlingistatud.

Meie poolt juhitud või teostatud projektidele rakendub nn garantiiaegne hooldusperiood (12 kuud), mille jooksul oleme kohustatud projekti dokumentides avastatud mittevastavused (kui need tõepoolest peaksid ilmnema!!!) hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (ja omal kulul) likvideerima.