TEENUSED

PROJEKTIPERE poolt osutatavad teenused jagunevad projektipõhisteks ja haldusalasteks juhtimisteenusteks.

Meie projektipõhised juhtimisteenused - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele vastavate juhtimissüsteemide ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste juhtimisprojektide väljatöötamine, dokumenteerimine ja juurutamine - on suunatud juhtidele, keda ettevõtte või asutuse tänane olukord ei rahulda ning kes läbi olemasoleva juhtimiskorralduse saneerimise või uute juhtimisprojektide loomise ja rakendamise on otsustanud tõsta organisatsiooni üldist arengut, kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

PROJEKTIPERE haldusalased juhtimisteenused - kvaliteedi-, keskkonna-, töökeskkonna- ja tuleohutusalase tegevuse korraldamine, koordineerimine, kontrollimine ja parendamine - on orienteeritud eelkõige neile majanduslikult kaalutlevatele juhtidele, kes soovivad keskenduda ettevõtte-asutuse tulemusjuhtimise tõhustamisele ning mitte raisata oma spetsialistide kallist tööaega juhtimissüsteemi või -korralduse pideva hooldamisega seotud toimetustele, sh dokumentatsioonide haldamisele.