Meie kliendid

Meie klientideks on Eesti ettevõtted ja riigiasutused, sh paljud Tallinna koolid.

Regulaarsete kliendirahulolu-uuringute tulemustest ilmneb selgelt, et meiepoolne paindlik ja kliendikeskne teenindamine, tähtaegadest kinnipidamine, sisemine protsessikontroll ja kokkulepitud tingimustel kvaliteeditagamine on võitnud meie klientide usalduse. 

PROJEKTIPEREL on palju kliente, kes pöörduvad ettevõtte poole ikka ja jälle uute tellimustega või kellega on juhtimissüsteemide haldamiseks ja/või töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuse juhtimiseks sõlmitud pikaajalised raamlepingud. 

On suur heameel, et pidevalt suureneb ka nende klientide arv, keda "toodavad" meie praegused ja varasemad kliendid ning koostööpartnerid. Selline areng on meie tegevusele omamoodi tunnustuseks.