ISO-sarja juhtimissüsteemide väljatöötamine, dokumenteerimine, juurutamine ja konsultatsioon

Pakume ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standarditele vastavate juhtimissüsteemide välja- ja ümbertöötamisel, dokumenteerimisel ja juurutamisel konsultant-projektijuhi teenust.

 ISO-projekti ettevalmistamisel ja juhtimisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuriga, põhitegevusega, juhtimis- ja töökorraldusega jms;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja Kliendi juhtimissüsteemile ja tegevusele kohalduvate standardite, õigusaktide jm nõuded;
 • tutvustab juhtkonnale juhtimissüsteemi loomise põhimõtteid, -tõdesid ja -nõudeid;
 • kooskõlastab juhtkonnaga projekti programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • kavandab ja kujundab juhtimissüsteemi mudeli ja dokumentatsiooni struktuuri;
 • abistab (kuni 100%) juhtkonda jt võtmeisikuid juhtimissüsteemi käsiraamatute, protseduuride, vormide, tööjuhendite ja registrite väljatöötamisel ning dokumenteerimisel;
 • viib valminud dokumentatsiooni alusel läbi juhtkonna jt võtmeisikute sissejuhatava koolituse;
 • juhendab, nõustab ja abistab juhtkonda jt võtmeisikuid juhtimissüsteemi juurutamisel, sh kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnalaste tõendusdokumentide loomisel;
 • viib läbi Kliendi töökeskkonna riskide ja keskkonnamõjude analüüsid ning kavandab vajalikud abinõud ja meetmed;
 • korraldab juhtimissüsteemi esmase siseauditi läbiviimise ja dokumenteerimise ning auditil leitud puuduste esinemise korral nende likvideerimise;
 • korraldab juhtimissüsteemi juhtkonnapoolse ülevaatustoimingu ja dokumenteerib tulemused;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda jt võtmeisikuid ettevalmistumisel sertifitseerimisauditiks;
 • abistab juhtkonda (juhtkonna vastava soovi korral!) sertifitseerimisettevõttega lepingueelse kontakti loomisel;
 • osaleb sertifitseerimisauditil, kaitseb projekti, kindlustab sertifikaadi väljastamiseks esitatud nõuete täitmise ja juhtkonna rahulolu saavutamise;
 • jms (vastavalt juhtkonna soovile).

Juhtimissüsteemi sertifitseerimisvalmiduse garanteerime 50 kuni 75 päeva jooksul.