ISO-sarja juhtimissüsteemide väljatöötamine, dokumenteerimine, juurutamine ja konsultatsioon

Pakume ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standarditele vastavate juhtimissüsteemide välja- ja ümbertöötamisel, dokumenteerimisel ja juurutamisel konsultant-projektijuhi teenust.

 ISO-projekti ettevalmistamisel ja juhtimisel meie spetsialist:

 • tutvub ettevõtte või asutuse (edaspidi: Klient) struktuuriga, põhitegevusega, juhtimis- ja töökorraldusega jms;
 • selgitab välja Kliendi juhtkonna soovid, vajadused ja eesmärgid;
 • selgitab välja Kliendi juhtimissüsteemile ja tegevusele kohalduvate standardite, õigusaktide jm nõuded;
 • tutvustab juhtkonnale juhtimissüsteemi loomise põhimõtteid, -tõdesid ja -nõudeid;
 • kooskõlastab juhtkonnaga projekti programmi ja hinna ning sõlmib lepingu;
 • kavandab ja kujundab juhtimissüsteemi mudeli ja dokumentatsiooni struktuuri;
 • abistab (kuni 100%) juhtkonda jt võtmeisikuid juhtimissüsteemi käsiraamatute, protseduuride, vormide, tööjuhendite ja registrite väljatöötamisel ning dokumenteerimisel;
 • viib valminud dokumentatsiooni alusel läbi juhtkonna jt võtmeisikute sissejuhatava koolituse;
 • juhendab, nõustab ja abistab juhtkonda jt võtmeisikuid juhtimissüsteemi juurutamisel, sh kvaliteedi-, keskkonna- ja töökeskkonnalaste tõendusdokumentide loomisel;
 • viib läbi Kliendi töökeskkonna riskide ja keskkonnamõjude analüüsid ning kavandab vajalikud abinõud ja meetmed;
 • korraldab juhtimissüsteemi esmase siseauditi läbiviimise ja dokumenteerimise ning auditil leitud puuduste esinemise korral nende likvideerimise;
 • korraldab juhtimissüsteemi juhtkonnapoolse ülevaatustoimingu ja dokumenteerib tulemused;
 • juhendab ja nõustab juhtkonda jt võtmeisikuid ettevalmistumisel sertifitseerimisauditiks;
 • abistab juhtkonda (juhtkonna vastava soovi korral!) sertifitseerimisettevõttega lepingueelse kontakti loomisel;
 • osaleb sertifitseerimisauditil, kaitseb projekti, kindlustab sertifikaadi väljastamiseks esitatud nõuete täitmise ja juhtkonna rahulolu saavutamise;
 • jms (vastavalt juhtkonna soovile).

Juhtimissüsteemi sertifitseerimisvalmiduse garanteerime 75 kuni 90 päeva jooksul.

Valminud elektrooniliste dokumendikogumike kasutusmugavust iseloomustab vajalike dokumentide, õigusaktide jm andmebaaside ülikiire leitavus, sest juhtimissüsteemi dokumentides esitatud suunavad viited on nn hüperlingistatud.

Hind

Teenuse hind kujuneb projektipõhisel kalkuleerimisel ja see sõltub:

 • Kliendi organisatsiooni struktuurist, allüksuste arvust ja asukohast;
 • ISO-projekti koosseisust (kas ainult ISO 9001:2015 või koos ISO 14001:2015 ja/või OHSAS 18001:2007-ga ja/või AQAP 2110 vms);
 • Kliendi tegevuse mõjust ühiskonnale, inimesele, keskkonnale;
 • Kliendi tegevusele kohalduvate õigusaktide nõuetest;
 • Kliendi juhtimis- ja töökorralduse ning dokumentatsiooni hetkeolukorra vastavusest üldkehtivatele nõuetele.