Meie spetsialistid

Kõik meie ja meie poolt kaasatavad konsultandid ja projektijuhid on oma ala spetsialistid, kes omavad teenuste nõuetekohaseks osutamiseks vajalikku haridust, teadmisi ja oskusi ning pikaajalist projektijuhtimiskogemust.

Meie töö on küllaltki vastutusrikas, sest PROJEKTIPERE juhtimisteenuste vastavust standardite, õigusaktide ja muudele kindlaksmääratud nõuetele mõõdetakse ning hinnatakse pidevalt sertifitseerimisprotsesside, korraliste auditite ja ametkondlike inspekteerimiste käigus. Avastatud mittevastavustele järgneksid sellekohased kirjalikud raportid, ettekirjutused ja muud sanktsioonid, mis kutsuksid esile ootamatud probleemid meie klientidele ning mis kahjustaksid PROJEKTIPERE mainet. Aga seda me ju ei soovi!

Selleks, et oma töös vigu ja apsakaid vältida, peame olema pidevalt ajakohased ning ennast regulaarselt täiendama. Standardid, kehtivad õigusaktid ja muu vajalik tööalane informatsioon muutuvad "kosmilise kiirusega".