Meie hinnapoliitika

Kuna meie juhtimis-, haldus- ja muud kulud on väikefirmalikult madalad, oleme saanud luua hinnapoliitika, mis on väga läbipaistev ja paindlik ning loonud müügieelised nn suurtegijate ees.

PROJEKTIPERE teenuste hinnad kujunevad projektipõhisel kalkuleerimisel sõltuvalt:

  • projekti programmist;
  • kliendi organisatsiooni struktuurist, allüksuste arvust ja asukohast;
  • kliendi tegevuse mõjust ühiskonnale, inimesele, keskkonnale;
  • kliendi tegevusele kohalduvate õigusaktide nõuetest;
  • kliendi tegevuse hetkeolukorra vastavusest üldkehtivatele nõuetele.

Pakkudes oma klientidele optimaalse hinna- ja kvaliteedisuhtega teenuseid soovime olla ettevõte, kellega on alati meeldiv koostööd teha ning kelle teenuseid soovitatakse sõpradele ja tuttavatele.